advies

inrichting van tuin en landschap

boomtechnisch advies

Boom Effect Analyse

Een boom effect analyse is bedoelt om te onderzoeken welke effecten bepaalde werkzaamheden hebben op de bomen en hier een praktisch & passend advies op te geven.

Boomveiligheidsonderzoek

Wij onderzoeken de fysiologische en mechanische toestand van de boom, onze kennis van ziekten en aantastingen komt hierbij goed van pas.

Boomverzorging

Wij plaatsen verankeringen in de boom wanneer deze een verzwakte structuur heeft, specialistisch snoeien wordt hierbij ook vaak uitgevoerd.


Inventarisatie

“Ziet u door de bomen het bos niet meer”? Wij zijn bekend met de automatisering en de methodiek op het gebied van boominventarisatie en Visual Tree Assessment en brengen uw bomen in kaart.

GIS-bomen inmeten

Met behulp van gps apparatuur kunnen wij voor uw werkvoorbereiding bomen op sub decimeter nauwkeurigheid inmeten. Door gebruik van handzame apparatuur en de combinatie van deskundigheid op het gebied van bomen en kennis van GIS slaat u bij ons twee vliegen in een klap. Uiteraard kunnen wij ook andere objecten en vlakken voor u inmeten.

Taxatie/waardebepaling

Wilt u weten wat uw boom waard is? En wat de toegebrachte schade nou eigenlijk is? Wij kunnen deze met behulp van landelijk erkende methodieken taxeren.

Toezicht & bomenwacht

Controle en toezicht op werkzaamheden rondom beplanting, ook voor ondersteuning bij uw directievoering voor net die extra kennis van bomen!

natuurwetgeving, ecologie

Quick Scan, natuurtoets

Een toetsing van uw project in het kader van de wet natuurbescherming, en daarbij een advies op maat hoe hiermee verder te gaan.

Werkplan (R.A.W.)

Denk aan een; ecologisch werkprotocol, plan van aanpak (01.22.03 standaard R.A.W.). Hoofdstuk 64 is ons bekend. Met onze praktische instelling zijn wij in staat mee te denken met de aannemer.


Inventarisatie Flora & Fauna

Beschermde Flora & Fauna? Wij zoeken het voor u uit met behulp van verspreidingsinformatie en biotoop-herkenning.

Vleermuisonderzoek

Met behulp van onze professionele bat-detector kunnen wij real-time expansion, heterodyne en post-recording time expansion afluisteren en opname’s maken. De software maakt het mogelijk om de geluiden ter plaatse al analyseren. Bij twijfelgevallen worden de opnames door onze specialisten gecontroleerd en/of een second opinion opgevraagd.

Mitigerende maatregelen

Om bepaalde ruimtelijke ingrepen te verantwoorden worden verzachtende maatregelen getroffen voor de aanwezige Flora & Fauna, hierin kunnen wij u specifiek adviseren en ontzorgen.

Ontheffingen en vergunningen

Heeft u de tijd en kennis niet om de procedures met de overheden aan te gaan om een ontheffing of vergunning te krijgen voor uw werkzaamheden, wij kijken met u mee naar de mogelijkheden en bereiden de aanvraag voor.

© 2022 Floracon. Alle rechten voorbehouden. 
webdesign: ENJI Design